Schoonmaakbedrijf De Spons 06-51393704 info@de-spons.nl
Bel ons De Spons
info over ongedierten

Wespen
De in Nederland meest voorkomende in groepen levende wespen zijn de Duitse en de gewone wesp. Een goed ontwikkeld volk bestaat uit minstens 5000 wespen. In het voorjaar begint de bouw van het nest. Dit ballonvormige omhulsel wordt gemaakt van zacht hout en andere vezels. Hoe hoger de temperatuur, hoe actiever de wespen. Ze kunnen pijnlijke steken toebrengen die meestal ongevaarlijk zijn. Een steek direct in een adres is echter wel gevaarlijk en dit geldt ook voor mensen die allergisch zijn en gestoken worden in de nek of bij de mond. Dit kan opgezwollen slijmvliezen en zelfs ademhalingsproblemen veroorzaken. In geval van misselijkheid of duizeligheid na een steek: raadpleeg direct een arts.
In Nederland komen ruim 170 solitaire wespensoorten voor. De graafwesp is de meest voorkomende soort. Graafwespen bouwen nesten in de grond en holle ruimten, zijn solitair, maar nestelen wel vaak vlakbij elkaar. Voegwerk in oude gebouwen kan veel schade oplopen door gravende graafwespen. 
De hoornaar leeft in groepen en komt niet heel veel voor. Deze soort bouwt het nest bovengronds en is net zoals de andere soorten alleen in de zomer actief.

  Ratten
De meest voorkomende rattensoort in Nederland is de bruine rat. Hij komt voor in rioleringsstelsels, langs sloten bij akkers, maar ook op plaatsen waar bijvoorbeeld vissers aas achterlaten, op niet-bewaakte vuilstortplaatsen en op plaatsen waar vaak vogels gevoerd worden. De bruine rat voelt zich ook thuis in industriële objecten die in gebrekkige bouwtechnische staat verkeren en/of onhygiënisch zijn. Ratten kunnen ziekten overbrengen op mens en vee. Vooral in de winter zoekt dit dier beschutting in boerderij of bedrijf. Deze alleseter is vooral ’s nachts actief en heeft iedere dag water nodig. Andere rattensoorten zijn de zwarte rat, de muskusrat, de woelrat en de beverrat.
 Muizen
Muizenplagen in huizen en bedrijven worden meestal veroorzaakt door de huismuis. Vooral in het najaar zoekt dit beestje warmte en beschutting in overdekte ruimten. Ze bewegen zich snel voort en kruipen tegen muren op. Ze verschuilen zich onder het dak, in muren en gaten, onder vloeren en op zolders. Behalve rustverstorend, veroorzaken muizen knaagschade, kunnen ze ziektekiemen verspreiden en bevuilen ze voedselvoorraden met hun uitwerpselen en urine. Andere muizensoorten zijn de veldmuis en de spitsmuis. Muizen kunnen een aantal dagen zonder water.
 
  Kakkerlakken
De Duitse kakkerlak komt van al zijn soortgenoten het meest in Nederland voor, is lichtschuw en eet echt alles. De Duitse kakkerlak heeft dagelijks vocht nodig. De diertjes verschuilen zich in donkere, vochtige plaatsen zoals achter keukenkastjes. Grote groepen van deze kakkerlak kunnen stankoverlast veroorzaken. 
Hoewel de bruinbandkakkerlak uit het tropische Afrika komt, is hij ook al vaak in ons land aangetroffen. Het beestje overleeft goed in gebouwen die centraal verwarmd worden. Ze hebben een voorkeur voor zetmeelhoudend voedsel, maar leven ook op lijm en stijfsel in behang en boeken. Ze kunnen twee weken zonder water en voedsel. Ze bevuilen voedsel en kunnen onder andere de Salmonellabacterie en mijten overdragen. Andere soorten zijn de Oosterse en Surinaamse kakkerlak.
 Mieren
Van de 10 duizend mierensoorten komen er circa veertig in Nederland voor. De meeste soorten bouwen nesten bovengronds, enkele huizen in aardnesten onder de grond of onder stenen of in verborgen plaatsen in woningen. Nesten in woningen -bijvoorbeeld in spouwmuren- kunnen veel schade aanrichten. Maar veel mierensoorten zijn ook nuttig, omdat ze andere (schadelijke) insecten verdelgen. Een aantal soorten kan ziektekiemen overdragen en huidirritaties veroorzaken als ze mens en huisdier bijten.

 

  Vliegen 
Veel vliegensoorten zoeken jaarlijks hetzelfde gebouw op om te overwinteren. Ze hebben vooral een voorkeur voor hoge gebouwen. Grote groepen vliegen veroorzaken overlast. De kamervlieg leeft van allerlei, vooral zoet voedsel en uitwerpselen. Ze brengen bacteriën en andere schadelijke micro-organismen over van afval op voedsel en leveren zo gevaar op voor mens en dier.
 Vlooien
95% van de vlooien leeft op zoogdieren en 5% op vogels. Vooral in de zomermaanden kunnen ze in plagen voorkomen. Doordat ze bloed zuigen bij hun gastheer veroorzaken ze huidirritaties en/of jeuk. Sommige soorten kunnen ziekten overbrengen. Vlooien bij kippen kunnen een verminderde ei-productie veroorzaken. De kattenvlo komt ook voor op mensen. 
De mensenvlo is zeer zeldzaam, maar kan net zoals de honden- en kattenvlo tussengastheer zijn voor de lintworm.
 
 

Zilvervisjes
Het zilvervisje komt voor in allerlei soorten gebouwen. Hoewel het er onschuldig uitziet, is determinatie zeer gewenst. Ze zijn lichtschuw en vertonen zich dus niet bij daglicht. Hun voedsel bestaat uit koolhydraten, bepaalde lijmsoorten en vooral stijfsel waardoor schade ontstaat aan behang en boeken. Ze kunnen enkele maanden zonder voedsel.
Laatste tweets
Onderwerpen
Meest recente artikel
Fotoalbum
Lijst met albums
Vloeren onderhoud

Diverse vloeren

Speciale projecten

Allerlei voorbeelden van leuke en speciale projecten

Kantoren schoonmaken

Projecten en werkzaamheden

Huis schoonmaken

Foto's van werkzaamheden tijdens de woning schoonmaak

Gevel reiniging

Het reinigen van gevels

Foto van de natuur.

Foto's van de natuur.