Schoonmaakbedrijf De Spons 06-51393704 info@de-spons.nl
Bel ons De Spons
VOORUITBLIK CAO 2014

VOORUITBLIK CAO 2014

Het lijkt als de dag van gisteren, het principe akkoord dat, na een langdurig proces, op 17 april 2012 werd bereikt en resulteerde in onze huidige CAO. Deze loopt echter eind 2013 op zijn einde. Dit betekent dat de onderhandelingen begin november weer van start gaan. Jan Kerstens is al jaren CAO-onderhandelaar namens OSB. Een vooruitblik op de structuur en het proces van de CAO 2014.

Structuur
‘Onze leden bieden ons informatie voor het bepalen van het arbeidsvoorwaardenbeleid,’ zegt Kerstens. Dat begint eigenlijk al in maart van het onderhandelingsjaar waar we in een bijeenkomst, traditioneel in Oisterwijk, een brede groep leden raadplegen over de ontwikkelingen in de markt en om ons heen om zodoende al enig richtingsgevoel te krijgen voor de inzet bij de komende CAO-onderhandelingen. Daarnaast worden de leden regelmatig geraadpleegd tijdens ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten. Ook de cao-helpdesk (Hermien Dautzenberg en Alie Dijkstra) is voor ons een belangrijke bron voor input voor de komende CAO-onderhandelingen. Het geeft inzicht in waar de CAO in de praktijk tot problemen leidt’.

Er zijn een aantal verschillen in de samenstelling van de onderhandelingsdelegatie ten opzichte van de afgelopen jaren. OSB-voorzitter Hans Simons vervangt namelijk Anton Witte als eerste onderhandelaar. ‘Hiervoor is gekozen omdat we op zoek waren naar een sterke bestuurder met gevoel voor politieke verhoudingen,’ legt Kerstens uit. De inhoud wordt nadrukkelijker verdeeld onder de overige onderhandelaars. ‘Dat biedt ruimte aan de eerste onderhandelaar voor een gerichte procesbewaking en aansturing.’

Naast Simons als eerste onderhandelaar neemt Jelle Dokter voor het eerst plaats aan de onderhandelingstafel. Omdat er twee nieuwe eerste onderhandelaars (Jet Linssen volgt Mari Martens op bij FNV Bondgenoten) plaatsnemen kan het in de optiek van OSB zo zijn dat het voorzitterschap wordt afgewisseld per onderhandelingsronde. ‘Het is ook mogelijk dat er paritaire werkgroepen van specialisten worden samengesteld. Deze werken vooruitlopend of tijdens de onderhandelingen zaken uit. Het kan mogelijk de onderhandelingen soepeler en sneller laten verlopen,’ licht Kerstens toe.

Achterbangroep
De leden van de onderhandelingsdelegatie worden, zoals gewoonlijk, ondersteund door de achterbangroep. Kerstens: ‘Dit zal gebeuren op het gebied van specialistische advisering, zoals het ontwikkelen van voorstellen, doorrekening effecten en interne en externe communicatie en bewaking van strategie en inzet (denk aan het scherp houden van de onderhandelingsdelegatie).’ Praktisch gezien is het onnodig dat de achterbangroep altijd aanwezig is tijdens de onderhandelingen. Daarom wordt de CAO-groep opgesplitst in een groep specialisten en een klankbordgroep strategie. Kerstens: ‘De groep specialisten is aanwezig tijdens de onderhandelingen. De klankbordgroep strategie zal vooral voor en na de onderhandelingsdagen worden uitgenodigd voor overleg.’

 Om de rol en inbreng vanuit het bureau te versterken is ervoor gekozen om OSB-directeur Rob Bongenaar te belasten met het voorzitterschap van de achterbangroep. De informatie die de leden krijgen over de resultaten, worden door de achterbangroep voorbereid en vanuit OSB verspreid. ‘Leden krijgen alle informatie via OSB en niet-leden krijgen informatie van de RAS, iets later en minder compleet,’ zegt Kerstens. Het is mogelijk dat in de diverse OSB-commissies meegedacht en gewerkt wordt. Zo helpt iedereen mee om de onderhandelingen tot een principe akkoord te laten leiden. ‘We doen als OSB ons best voor een zo goed mogelijk resultaat voor al onze leden,’ besluit Kerstens.

CAO-onderhandelingsdelegatie

functie

profiel

rol

wie

voorzitter OSB

bestuurder

1e CAO-onderhandelaar

Hans Simons

bestuur OSB

vertegenwoordiging mkb

CAO-onderhandelaar

Erwin Wigbold

bestuur AWOG

vertegenwoordiging specialismen

CAO-onderhandelaar

Petra Boonstra

cie ARB/bestuur RAS

vertegenwoordiging groot bedrijf bedrijf/bedrijfsjuridisch/p&o

CAO-onderhandelaar

Norma van den Berg

bestuur OSB en RAS

vertegenwoordiging mkb

CAO-onderhandelaar

Jelle Dokter

hoofd afd Arbvw & SZ

bureau/cao-juridisch/overview

CAO-onderhandelaar

Jan Kerstens

 

Groep specialisten

deskundigheid/rol

link

wie

voorzitter

directeur bureau

Rob Bongenaar

deskundige arbeidsvw/opleiding/p&o

Cie ARB

Aura Groen

deskundige arbeidsvw/opleiding/p&o

Cie ARB

Marco Gramser

deskundige arbeidsvw/opleiding/p&o

Cie ARB

Sietske de Jong

deskundige financieel/link PWC rekenmodel

Cie SOR/bestuur BPF

Hans Koen

deskundige financieel

Cie SOR

Arjan van den Maagdenberg

PWC rekenmodel

PWC

Joost Bellemakers

deskundige communicatie

 

Arie de Zeeuw

deskundige communicatie

bureau

Melanie Klerx

juridisch deskundige (breed/CAO): teksten

bureau

Hermien Dautzenberg

overview/deskundige CAO: teksten

bureau

Evelyne Simons

 

Klankbordgroep strategie

generalist/markt

Lid AB

Gerrie Westenbrink

generalist/markt

 

Cor Janssen

generalist/markt

 

Gerard Veerman

generalist/markt

 

Erwin de Jong

generalist/markt

 

Jacco Vonhof

generalist/markt

Platform Hotel

Henk den Hollander

specialisme

AWOG

Peter Rietbroek

De onderhandelingsdata zijn:

- 8 november 2013
- 28 en 29 november 2013
- 10 en 11 december 2013

CAO Helpdesk
Heeft u vragen aan OSB over de CAO of wilt u input geven over de onderhandelingen? Neem dan contact op met de CAO-helpdesk. Ook voor vragen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsconflicten, contractswisseling, algemene voorwaarden, etc. kunt u ons bellen of mailen. Iedere werkdag tussen 8.30 tot 17.00 uur (behalve tussen 12.30 en 13.00 uur) zijn wij telefonisch bereikbaar.

Telefoon CAO helpdesk 0800 – 22 65 456.
E-mail cao@osb.nl

 

Auteur Marga van Neerven

Coördinator PR & Communicatie Sinds 2010 werkzaam voor OSB in deze functie, met veel plezier. Ik vind het fijn, dat ik een goede bijdrage kan leveren aan de communicatiestrategie van OSB. Regelmatig spreek ik OSB-leden die een jubileum te vieren hebben, met een bijzonder schoonmaakproject bezig zijn of over een ander inhoudelijk onderwerp. Het valt me elke keer weer op, met hoeveel passie ondernemers, schoonmakers en glazenwassers over hun vak praten. Dat geeft me veel inspiratie om de ondernemer in het zonnetje te zetten met een mooi artikel. Daarnaast ontwerp ik samen met het reclamebureau uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en andere communicatiemiddelen om het de OSB-leden zo makkelijk mogelijk te maken en te informeren over waar we als OSB mee bezig zijn.


Laatste tweets
Onderwerpen
Meest recente artikel
Fotoalbum
Lijst met albums
Vloeren onderhoud

Diverse vloeren

Speciale projecten

Allerlei voorbeelden van leuke en speciale projecten

Kantoren schoonmaken

Projecten en werkzaamheden

Huis schoonmaken

Foto's van werkzaamheden tijdens de woning schoonmaak

Gevel reiniging

Het reinigen van gevels

Foto van de natuur.

Foto's van de natuur.