Schoonmaakbedrijf De Spons 06-51393704 info@de-spons.nl
Bel ons De Spons

SCHROBZUIGMACHINEMARKT: TRENDS EN TENDENSEN

 

Als de schoonmaakmarkt stagneert, moet dat ook consequenties hebben voor de leveranciers van middelen, materialen en machines. Of niet? Vier fabrikanten van schrobzuigmachines over minder – tot geen – gebruik van chemie, de tweedehandsmarkt, huren vs. leasen  en over kansen.

Noopt de schaarste tot innovaties en creatieve oplossingen en houden bedrijven daarmee hun omzet op peil? Wij vroegen het aan vertegenwoordigers van vier fabrikanten van schrobzuigmachines: Diversey, Tennant, Nilfisk en Hako. Eén conclusie kunnen we wel trekken: het gaat nu en straks niet alleen om de machine, maar om totaaloplossingen.

Minder machines

Vrijwel alle bedrijven geven aan last te hebben van de stagnatie. Niet dat ze minder omzet draaien, maar de geprognotiseerde groei is achter gebleven.

Een uitzondering is Hako, dat naar eigen zeggen een uitstekend jaar achter de rug heeft. ‘Wij hebben in Nederland 24 procent meer schrobmachines verkocht ten opzichte van 2011. We hadden met name aan het einde van het jaar een paar grote opstarts met schoonmaakbedrijven en ook met de kleinere machines doen we goede zaken’, zegt Dick van Wolde. ‘Wel duren de beslissingstrajecten langer dan voorheen.’

Meer kwaliteit

Bij alle bedrijven is de trend merkbaar dat er weliswaar minder machines worden verkocht, maar dat er meer naar kwaliteit wordt gekeken. ‘Meer kwaliteit, langere levensduur en lagere kosten op termijn, daar gaat het om’, zegt Rob Hoogendijk van Diversey. ‘Bedrijven die op zoek zijn naar goedkope machines, die snel “op” zijn, kunnen wij niet van dienst zijn.’

Ook de collega’s zijn die mening toegedaan. Bij Nilfisk ligt de nadruk daarnaast op de service en dienstverlening rondom de machine. ‘Onze calculatiemodellen bijvoorbeeld maken de klant bewuster van de werkelijke levensduur, kosten en rendementen. Wij zijn in toenemende mate partner van de klant’, aldus Henk Lauritsen van Nilfisk.

Van koop naar huur en lease

Tennant is een beetje een buitenbeentje in het gezelschap. Vincent Gielen legt uit: ‘Er vindt een verschuiving van omzet plaats: van koop naar  huur en lease. Dit zien we vooral bij de grotere projecten met excentrieke machines. Een van de oorzaken is dat de contracten voor schoonmaakprojecten korter zijn dan voorheen.

‘We verwachten een grote groei in de verkoop van kleine machines met nieuwe batterijtechnologieën, zoals lithium-ion  en de lijn met de reinigingstechnologie ec-H2O; chemievrij reinigen door middel van elektrisch geactiveerd water. In beide gevallen kun je meer vierkante meters reinigen door onbeperkt tussenladen. Handig bij dagschoonmaak, je hoeft immers niet steeds het schrobwater aan te vullen.’

Ec-H2O

Ec-H2O is voor Tennant een belangrijke basis voor succes. Gielen: ‘Het reinigen zonder chemie  is relatief nieuw. Het kost tijd voordat de markt dit accepteert. Nu al zijn  zestig tot zeventig procent van onze machines met het ec-H2O-systeem  uitgerust.’

De ec-H2O-technologie  werkt op basis van het principe dat een elektrische lading wordt gegeven aan water waardoor het de eigenschappen krijgt van een dagelijkse reiniger. Er wordt geen chemie toegevoegd en het  waterverbruik is tot drie keer minder dan reinigen met chemie. Het systeem wordt nu alleen toegepast voor het dagelijkse schoonmaakonderhoud van vloeren.

De volgende stap is het geschikt maken voor grove vervuiling en periodiek onderhoud. Jorge Moonen (Tennant): ‘Via onze business unit  Orbio  wordt  het reinigen zonder chemie  verder ontwikkeld voor andere toepassingen waarbij hoge en lage ph-waardes benodigd zijn; van vloerreiniging naar off-floorcleaning; van dagelijks naar dagelijks en periodiek reinigen zonder chemie.’

Chemievrij reinigen

De technologieën voor chemievrij reinigen worden volgens de fabrikant door grote opdrachtgevers erkend als een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid. Zij schrijven de Tennant-machines voor bij tenders.

‘Het kost een aantal jaar voor een innovatie als deze wordt aanvaard. Maar de acceptatie groeit en dat werkt positief op de marktontwikkeling. Zo zijn we heel trots op het partnership dat we hebben met V&D en Facilicom. Maar ook bij de Makro worden onze machines met de ec-H2O- technologie gebruikt’, aldus Moonen.

Betere reinigingswerking onvoldoende aangetoond

VSR heeft de technologieën van elektrische activering en ionisatie kritisch geanalyseerd: ‘Sinds enige jaren worden op de markt schrobzuigmachines en sprayreinigers aangeboden die werken op kraanwater. De werking zou versterkt worden door elektrische activering en ionisatie. VSR heeft openbaar gemaakte onderzoeken naar beide technologieën kritisch geanalyseerd.

‘Op basis van die informatie komt VSR tot het standpunt dat van geen van beide technologieën voldoende is aangetoond dat ze een betere reinigingswerking hebben dan onbehandeld kraanwater – wat overigens bij lichte vervuiling toereikend kan zijn. Desinfecterende werking hebben de beide technieken zeker niet (en wordt overigens ook niet geclaimd).

‘De uitgebreide onderbouwing van dit standpunt is door VSR vastgelegd in een leaflet dat aan de leden van VSR is toegestuurd en dat voor niet-leden tegen betaling bij VSR is te bestellen.’ Bron: VSR

Duurzaam

Ook Diversey kijkt kritisch naar het gebruik van reinigingsmiddelen. Hoogendijk: ‘Wij proberen het gebruik van chemie zoveel mogelijk terug te dringen.  Zeker nu het reinigende vermogen verhoogd kan worden met diamant geïmpregeneerde pads. De klantwens en de situatie moeten dergelijke duurzame toepassingen wel toestaan.’

Voor Nilfisk is duurzaamheid een unique selling point. ‘Onze machines kunnen met steeds minder chemicaliën en water hun werk verrichten. Ook werken we aan lager energieverbruik, betere ergonomie en honderd procent recyclebaarheid.’ Door de keuze van pads en borstels en het verfijnen van doseersystemen probeert men deze doelen te behalen.

‘Ons ecoflex-systeem bijvoorbeeld is een on-demand-dosering. Het regelt het waterverbruik, de hoeveelheid reinigingsmiddel én de borsteldruk, mede afhankelijk van de lokale vervuiling.’ Het moet leiden tot het voorkomen van fouten, minder inspanning en hoog rendement.

Arbeidskosten

‘Besparing op machines is ook niet erg relevant’, zegt Van Wolde (Hako). ‘Het is maar een heel klein percentage van de kosten en een juiste keuze kan enorm veel arbeidskosten besparen. Belangrijker is een probleemloze oplossing.’

Hoogendijk (Diversey) ziet wel een verschuiving. ‘In Nederland wordt relatief veel machinaal gedaan. De laatste tijd zie je toch een lichte voorkeur voor kleinere machine of handmatig vloeronderhoud. Gelukkig kunnen we het financiële effect hiervan snel tonen middels onze machine simulator. De echte kosten van machine gebruik zitten in de arbeid van het opereren van de machine.  Daarom is het ontwerp van onze machines erop gericht deze te minimaliseren.’

Tweedehandsmarkt

In het verleden was het gewoon om bij de opstart van een nieuw project ook nieuwe machines in te zetten. Dat is nu anders. ‘Het is niet meer vanzelfsprekend,’ zegt Hoogendijk. ‘Je ziet dat machineparken worden overgenomen of ingeruild.’

Dat betekent ook dat de serviceafdeling meer werk krijgt. ‘Een deel kan naar de tweedehandsmarkt, maar vaak is het daar niet voor geschikt en voeren wij de machines verantwoord af voor recycling.’

Verhuren

Bij Tennant lossen ze dit probleem op door meer machines voor korte of langere termijn te verhuren. ‘We werken zelfs aan een pay-for-use-systeem, betalen per draaiuur, meer capaciteit wanneer gewenst  en minder indien noodzakelijk.’

Nilfisk is bereid om rekening te houden met de duur van het schoonmaakcontract, als onderdeel van het partnership. ‘We streven naar optimaal maatwerk,’ zegt Ludovic Vrijburg. Hako biedt in het kader van partnerschap vervangend materiaal aan bij calamiteiten.

Kansen

Voor de nabije toekomst zien alle bedrijven nog voldoende kansen om hun marktaandeel vast te houden of te vergroten.

Diversey zet onder andere in op andere financieringsvormen. ‘We komen dit jaar nog met een nieuwe troefmodel, maar werken ook aan alles om de machines heen: niet alleen financiering, maar goede samenwerking met de klant om efficiency op pandniveau waar te maken.’

Tennant ziet veel in kleinere modellen die met betere accu’s meer capaciteit hebben, zelfs met ingebouwde acculaders. En natuurlijk het eco-systeem, dat ook in mobiele systemen zal worden uitgebracht.

Ook Nilfisk ziet brood in de kleine machinemarkt. ‘Ze worden compacter en ergonomischer. Het moeten machines zijn die iedere betrokkene een goed gevoel geeft, de klant, het schoonmaakbedrijf en vooral ook het personeel.’

Hako wil vooral degelijke en simpele machines leveren die duurzamer zijn en meer prestaties leveren. ‘Ons aqua-stopsysteem verbruikt vijftig procent minder water en dus ook minder chemie. Met betere batterijen hoef je minder vaak te laden. Zo haal je meer rendement uit je werknemers.’

Huur met opzegmogelijkheden

Andere troeven van Hako zijn onder andere het automatisch vulsysteem, snellaadbare batterijen en chemie-on-board, waarbij pas bij de borstel de chemie wordt toegevoegd aan het schrobwater. Ook biedt de fabrikant huur met opzegmogelijkheden.

Van Wolde licht toe: ‘Zo blijven schoonmaakbedrijven nooit met hun machines zitten, die ze dan moeten inzetten op een volgend pand waar de machine misschien helemaal niet geschikt is. We investeren continu in onze servicedienst om onze klanten continuiteit te bieden een zo laag mogelijk cost of ownership te garanderen.

Solutionselling

Alle genoemde bedrijven zetten in op kwaliteit en duurzaamheid. En ieder zoekt daarin zijn eigen weg. Maar alle geven ook duidelijk aan dat de machine slechts het uitgangspunt is voor een meer omvattende dienstverlening aan de klant.

Betere voorlichting, begeleiding en calculatiemethodieken vooraf, meer financieringsmogelijkheden en life-time-oplossingen. Optimale service en flexibiliteit gedurende het schoonmaakcontract.

Verder zoekt eenieder naar meer efficiency van de machines en rendement van de investeringen. En natuurlijk gaan ze allemaal voor duurzaamheid. Tennant omschrijft deze ontwikkeling als volgt: geen productselling maar solutionselling.

Aan het woord:

  • Rob Hoogendijk, marketing manager BSC en productverantwoordelijke voor machines bij Diversey
  • Vincent Gielen, strategic accountmanager Nederland en Jorge Moonen, country manager Nederland, beide van Tennant
  • Ludovic Vrijburg, marketingcoördinator professionele markt Nilfisk en Nilfisk/CFM
  • Henk Lauritsen, productmanager Nilfisk en Nilfisk Alto Dick van Wolde, sales manager Industrie en Retail bij Hako

www.nilfisk.nl
www.hako.nl
www.diversey.com
www.tennantco.com

Uit: Professioneel Schoonmaken 4, 2013

Vloerenonderhoud:

 

Schoonmaakbedrijf De Spons doet ook het onderhoud van allerlei vloeren: Marmer, parket, linoleum, tapijt, plavuizen, kurk epoxyvloeren en andere

materiaalsoorten welke onderhoud nodig hebben. Wij maken de vloeren schoon en doen er weer een beschermlaag overheen.

De meeste vloeren kosten ca. 3,50 euro/ vierkante meter (indicatie prijs). Omstandigheden (lege woonkamer) en vervuilings-intensiteit spelen een rol bij de prijs

van de vloerenonderhoud. Wij komen daarom eerst langs om een gepaste offerte te kunnen maken

 

Parketvloeren:

We onderscheiden diversen soorten: Gelakte, geoliede en gewaxte. Een parket vloer heeft best wel veel onderhoud nodig. Vooral zand is de boosdoener. Op

plekken die veelvuldig gebruikt worden treed slijtage op. Het is daarom belangrijk deze plekken goed in de gaten te houden en op tijd onderhoud te plegen. Ook

plaatsen waar veelvuldig de zon op schijnt, dient in de gaten gehouden te worden, in verband met kleurverschil en uitdroging.

 

Linoleum:

Linoleum dient te voorzien zijn van een polymeerwaslaag! De slijtage treed dan op in de waslaag en niet in het linoleum. Stoelen die schuiven, plaatsen bij de

entree, vloeren bij de receptie, zijn onderhoudsintensieve plaatsen. De waslaag dient dan ook regelmatig te worden hersteld.

 

Kurk:

Is een onderhouds-intensieve vloer. Hij is zacht en zeer kwetsbaar. Maar zand daar en tegen heeft hier weer minder invloed op de vloer.

 

Marmer:

Is een onderhouds vriendelijke vloer. Maar na een paar jaar kan ook hier slijtage optreden, door zand.

 

Zoals u merkt is zand de grootste boosdoener, inloopmatten en schoenen uit trekken, scheelt al gauw 50% slijtage !

Laatste tweets
Onderwerpen
Meest recente artikel
Fotoalbum
Lijst met albums
Vloeren onderhoud

Diverse vloeren

Speciale projecten

Allerlei voorbeelden van leuke en speciale projecten

Kantoren schoonmaken

Projecten en werkzaamheden

Huis schoonmaken

Foto's van werkzaamheden tijdens de woning schoonmaak

Gevel reiniging

Het reinigen van gevels

Foto van de natuur.

Foto's van de natuur.