Schoonmaakbedrijf De Spons 06-51393704 info@de-spons.nl
Bel ons De Spons

BESCHIMMELDE TEGELVOEGEN VERLEDEN TIJD

Croes voegcoating

Vervuilde en beschimmelde voegen in tegelwerk zijn een veel voorkomend en ernstig probleem in bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, sportaccommodaties, hotels en horecakeukens. Ruimtes die juist aan de strengste hygiëne-eisen moeten voldoen, blijken bij nader onderzoek vaak een broeinest van schimmels en bacteriën ondanks dat ze goed worden schoongemaakt. De voegen tussen tegels zijn vaak poreus, en daardoor niet goed te reinigen en gaan schimmelen. Een badkamer met schimmelvorming tussen de tegels heeft al snel 3.000.000 kiemvormende eenheden per vierkante centimeter! Croes voegcoating ontwikkelde een methode die voorgoed afrekent met poreuze voegen en deze na grondige reiniging hermetisch afsluit. Schimmels en bacteriën krijgen geen kans meer, de voegen zien er weer als nieuw uit en zijn bovendien makkelijk schoon te houden.

Onafhankelijk onderzoek

Croes voegcoating wilde onderzoeken wat de exacte impact is van hun behandeling en schakelde daar een onafhankelijk onderzoekslaboratorium, Labora in Ermelo, voor in. De uitkomst onderstreept de claim van Croes voegcoating. Labora onderzocht een toiletvloer in een kantoor van het Kadaster, en een hotelbadkamer met schimmelvorming vóór en na een behandeling door Croes voegcoating. De uitslag is weergegeven in Kve/cm2, kiemvormende eenheden per vierkante centimeter.

De toiletvloer liet vóór behandeling een kiemgetal van 745 Kve/cm2 zien. 6 maanden na behandeling liet het toilet een kiemgetal van 80 Kve/cm2 zien. Het resultaat in de hotelkamer was nog indrukwekkender. Vóór behandeling werd op de voegen van de badkamer een kiemgetal van 3.000.000 Kve/cm2. Maar liefst 11 maanden na behandeling was dit cijfer gezakt naar 14 Kve/cm2.

Croes voegcoating is de enige in Nederland die gebruikt maakt van deze methode en werkt al voor diverse klanten in de vastgoed, woningbouw, hospitality en zorg. Ook grote schoonmaakbedrijven maken inmiddels gebruik van de diensten van Croes voegcoating. Kijk voor meer informatie, de onderzoeksrapporten en een video over hoe Croes voegcoating werkt op www.voegcoating.nl

HELFT NEDERLANDERS VERMIJDT VIEZE TOILETTEN OP HET WERK

 

Werkend Nederland is het erover eens: schone toiletten zijn een belangrijk onderdeel van de persoonlijke waardering voor ons bedrijf. Toch stelt meer dan de helft van de werknemers het toiletbezoek liever uit dan dat zij op het werk hun behoefte doen. Meer dan 60% ergert zich namelijk aan een vieze en onfris ruikende ‘plee’ op het werk en wil daar ook best iets over zeggen tegen de baas. Zeker omdat een toiletbezoekje voor bijna een kwart van de werkenden een gelegenheid blijkt om even bij te kletsen met collega’s of een extra pauze in te lassen. Dit en meer concludeert hygiëne-aanbieder Tork uit onderzoek van Panelwizard naar de waardering van toiletgelegenheden op het werk.

Ruim één op de 4 ondervraagden beoordeelt hun kantoortoilet als onhygiënisch. Vooral mannen vinden de toiletten op het werk vaker vies. Dat is niet prettig, aangezien zij regelmatig het toilet op het werk gebruiken voor een extra pauze of om collega’s of werk te ontvluchten. Opvallend is dat een groot deel van de respondenten zelfs een bezoek aan het toilet uitstelt tot thuiskomt. De oorzaak hiervan is de slechte staat van toiletten maar liefst 60% van de vrouwen en bijna de helft van de mannen houden het liever op. Een kleine groep werknemers (13%) vermijdt de toiletten gedurende een werkdag helemaal. De behoeften zijn duidelijk: het liefst zijn er voldoende toiletten aanwezig (89%), die schoon en hygiënisch zijn (81%). En bij voorkeur zijn er dan afgesloten, geluidsdichte cabines voorhanden, waar niemand elkaar kan zien of horen (72%).

Top 5 grootste ergernissen met betrekking tot toiletten op de werkplek:

1. Onhygiënische / vieze toiletten (64,8%)
2. Onfris ruikende toiletruimte (61,2%)
3. Ontbrekend toiletpapier (54,5%)
4. Ontbrekende mogelijkheid om handen af te drogen (32,5%)
5. Ontbrekende of groezelige handzeep (28,4%)

Schoon toilet uithangbord

Vier op vijf werknemers vinden dat schone toiletten mede als visitekaartje van het bedrijf dienen. Dezelfde groep beschouwt de staat van de toiletten zelfs als uithangbord voor de professionaliteit van het bedrijf. Zij zijn ervan overtuigd dat schone toiletruimtes van invloed zijn op de bedrijfservaring van bezoekers, bedrijfsrelaties en klanten van het bedrijf. De staat van toiletruimtes op het werk heeft ook invloed op de productiviteit: een vijfde van de werkenden geeft aan dat de staat van toiletgelegenheden op het werk van invloed is op de manier waarop ze hun werkzaamheden uitvoeren.

Over het onderzoek

Het onderzoek naar de waardering van de toilethygiëne op het werk is uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard, in opdracht van hygiëne-aanbieder Tork. Aan het onderzoek namen 931 respondenten deel van 30 jaar en ouder. Hierbij is rekening gehouden met een reële spreiding in geslacht, leeftijd, gezinssituatie en opleidingsniveau.

Meer informatie: www.tork.nl,  www.sca.com


SIMAVI OVERHANDIGT MINISTERIE GOUDEN WC-ROL

vlnr: Kitty van der Heijden (Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Ariette Brouwer (Simavi)

Ontwikkelingsorganisatie Simavi heeft vandaag op het Plein in Den Haag een gouden wc-rol overhandigd aan Kitty van der Heijden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiermee wordt de Nederlandse overheid opgeroepen om zich tijdens een komende VN-top in te zetten voor water, sanitatie en hygiëne voor iedereen.

Minister Ploumen neemt namens Nederland op 25 september a.s. deel aan een speciale top van de Verenigde Naties in New York over het mondiale ontwikkelingsbeleid na het aflopen van de zogeheten Milleniumdoelen in 2015. Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over de Nederlandse visie op het toekomstige mondiale ontwikkelingsbeleid.

‘Het is van het grootste belang dat Nederland tijdens deze VN-top aandacht én inzet vraagt voor universele toegang tot water en wc’s. Vooral de toegang tot wc’s behoeft aandacht. Dus niet alleen wc’s op het werk en op school, maar ook in ziekenhuizen en gezondheidsklinieken. Alleen door universele toegang tot veilig drinkwater, wc’s en hygiëne kun je komen tot goede gezondheid en daarmee tot uitbanning van extreme armoede’, aldus directeur Ariette Brouwer van Simavi.

Duizend wc-rollen

Te midden van 1.000 wc-rollen kreeg Kitty van der Heijden de gouden wc-rol overhandigd van Simavi-directeur Ariette Brouwer. Elk wc-rol staat voor 2,5 miljoen mensen zonder toegang tot een wc. Wereldwijd zijn dit 2,5 miljard mensen. Hierdoor kunnen besmettelijke ziektes als cholera en diarree zich razendsnel verspreiden. Per dag overlijden meer dan 4.000 jonge kinderen aan de gevolgen van watergerelateerde ziektes.

Handtekeningenpetitie

Tijdens de actie bood Simavi, namens de WASH Alliantie, een handtekeningenpetitie aan. Deze petitie is ondertekend door ruim 200.000 mensen uit landen in Afrika en Azië waar de WASH Alliantie actief is. In de petitie wordt opgeroepen ook na 2015 water, sanitatie en hygiëne een centrale plaats te geven in het mondiale ontwikkelingsbeleid. De 200.000 handtekeningen zijn onderdeel van 1 miljoen handtekeningen wereldwijd ingezameld door het internationale netwerk End Water Poverty, partner van Simavi en de WASH Alliantie. Deze handtekeningen worden tijdens de VN-top over de post-2015 ontwikkelingsagenda aangeboden aan Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon.

Simavi is penvoerder van de WASH Alliantie. Deze alliantie bestaat naast Simavi uit Amref Flying Doctors, Akvo, ICCO, RAIN Foundation en WASTE. De alliantie werkt tevens samen met IRC, WaterAid, Both ENDS, Wetlands, Practica en RUAF/ETC.

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door onze sponsor CWS. Zij hebben de wc-rollen geleverd die na afloop gedoneerd zijn aan de voedselbank in Den Haag.

Milleniumdoelen

Regeringsleiders van de VN-lidstaten hebben zich in 2000 gecommitteerd aan de zogeheten Milleniumdoelen. Deze acht doelstellingen moeten in 2015 zijn behaald. De Milleniumdoelstelling op het gebied van sanitatie wordt niet gehaald en loopt naar verwachting het meest achter op de overige doelstellingen. Zo’n 40 procent van de wereldbevolking heeft geen toegang tot wc’s. Dit heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid en remt de economische ontwikkeling van een land.

De doelstelling op het gebied van veilig drinkwater is wel behaald, maar er zijn regionaal grote verschillen. Met de huidige voortgang duurt het nog 200 jaar totdat alle mensen in Sub-Sahara Afrika toegang hebben tot veilig drinkwater.

Leidersrol van Nederland

Nederland heeft op het gebied van water en sanitatie eerder een internationale leidersrol vervuld, bijvoorbeeld bij het erkennen van toegang tot water en sanitatie als mensenrecht in 2008. Ook heeft het kabinet in haar visie op de post-2015 ontwikkelingsagenda universele toegang tot water, sanitatie en hygiëne als focusthema benoemd.

Het baart Simavi echter zorgen dat op internationaal niveau de ambitie op water, sanitatie en hygiëne afneemt. Zo wordt in een recent rapport van het High Level Panel van de Verenigde Naties niet langer gesproken over het belang van sanitatie in ziekenhuizen, maar slechts over het belang van sanitatie op werk en op school.

Water en WC’s voor iedereen

Alleen door universele toegang tot water, sanitatie en hygiëne kunnen watergerelateerde ziekten én armoede daadwerkelijk worden uitgebannen. Goede hygiëne, door veilig drinkwater, schone wc’s en voorlichting over bijvoorbeeld handen wassen, voorkomt ziektes en draagt bij aan een goede gezondheid. Omdat mensen minder vaak ziek zijn, kunnen kinderen meer dagen naar school en is een gezin minder geld kwijt aan medicijnen. Bovendien houden vrouwen tijd over om te werken, omdat ze hun gezinsleden niet hoeven te verzorgen of geen uren naar een waterbron hoeven te lopen.

Meer informatie: www.simavi.nl

’Vieze wc’s en ranzige bekleding scoren hoog’

Schoonmakers, NS-personeel en de vakbeweging luiden in het AD de noodklok over steeds smeriger treinen. Door een grote bezuinigingsoperatie bij het ingehuurde schoonmaakbedrijf rijst de werkdruk op het spoor de pan uit. Het gevolg: wc's blijven vies en zwerfafval slingert rond in treinwagons. 

 

Treinen moeten vaker en beter schoongemaakt worden.

Zomaar een klacht van een reiziger, recent neergelegd bij ov-organisatie Rover: 'Laatst nam ik de trein en het was er gewoon een smerige bende. Zowel in de wagons als op de balkons in de trein, bij zitplaatsen en op de toiletten. Ik vreesde haast voor mijn gezondheid.' 

De klager staat volgens het AD niet alleen. 'Plukken haar, chips, vlekken van iets vloeibaars over de vloeren en smerige zittingen. Het is ongelooflijk', verzucht een andere klant. Vooral vieze wc's, rommel op de vloer en ranzige bekleding scoren hoog.

Hygiëne in gevaar
'Ik begrijp die boze reizigers wel', zegt treinschoonmaker Kapi, die gestationeerd is in Eindhoven. 'De laatste tijd is de dienstverlening op dit punt hard achteruit gegaan. Treinen rijden vaker vies het station uit. De hygiëne komt in gevaar.' Zijn collega Corné van locatie Nijmegen constateert dat de werkdruk voor treinschoonmakers momenteel skyhigh is. 'We werken razendsnel een trein door, rusten drie minuten uit en dan komt de volgende.'

Treinpersoneel klaagt in mails, die in het bezit zijn van de krant, even­eens over sterk vervuilde treinen en een onverdraaglijke stank. De NS'ers maken zich vooral zorgen dat conducteurs en ander treinpersoneel onder vuur van boze reizigers komt te liggen.   

De NS weerspreekt de klachten. 'Bijna 60 procent van onze reizigers geeft ons een 7 of hoger voor wat betreft de reinheid van treinen en dit is hoger dan wat met overheid is afgesproken', zegt een woordvoerder. Meldingen over viezigheid worden voor 95 procent binnen 2 uur opgelost. Voorheen was dit 60 procent.'

Volgens de klagers zijn de problemen ontstaan er een nieuw schoonmaakbedrijf in de arm is genomen: Hago Rail Services (HRS). Daarvoor waren er nog vijf leveranciers van schoonmaakdiensten actief.

Lees meer in het AD van vandaag.AD.nl

School mag geen geld vragen voor schone wc

BOCHUM/ARNSBERG - 

Een school mag scholieren geen geld vragen voor een schone wc. Dat heeft het districtsbestuur in het Duitse Arnsberg maandag beslist.

 
Veel Duitse scholen hebben te weinig geld voor het onderhoud en de schoonmaak van de sanitaire voorzieningen. In de Marie Sibylla Merianschool in Bochum hadden ze daar iets op verzonnen: een 'premium-toilet' dat extra schoon wordt gehouden. Voor gebruik moest wel 10 eurocent betaald worden. Er bleven ook minder schone, gratis toiletten beschikbaar.
 
2 september 2013
 
bron: DeTelegraaf.nl

Toilethygiëne bij parkeerplaatsen, wegrestaurants en tankstations onder de maat

Vies toilet laat vakantieganger wildplassen

Met de start van de zomervakantie gaat een groot deel van de Nederlanders met de auto op vakantie. En dat is niet altijd aanleiding voor het fijne vakantiegevoel. Volgens bijna driekwart van de vakantiegangers zijn toiletgelegenheden bij parkeerplaatsen, wegrestaurants en tankstations er slecht aan toe.

 

Vooral onhygiënische toiletten (91%), ontbrekend wc-papier (81%) en onfris ruikende toiletruimtes (76%) leiden tot irritatie. Bij het aantreffen van vieze wc’s onderweg, stelt meer dan de helft van de autorijders het toiletbezoek liever uit tot een schonere gelegenheid zich voordoet.

Bijna tweederde verkiest de buitenlucht wel eens boven de aangeboden toiletfaciliteiten. Dit en meer blijkt uit recent onderzoek van hygiëne-aanbieder Tork. De fabrikant van tissues- en hygiëne-oplossingen vraagt hiermee aandacht voor beter onderhoud en hygiëne van toiletfaciliteiten langs de snelweg.

 

Creatief zijn

Tijdens de autorit naar de vakantiebestemming ergert de Nederlander zich het meest aan vieze wc’s onderweg (60%), files (59%) en slechte eetgelegenheden (18%). Naast onhygiënische toiletten zijn ook de gebrekkige mogelijkheden voor het handen wassen een bron van irritatie. 45% zegt het storend te vinden wanneer zij de handen niet af kunnen drogen.

Bijna 40% vindt ontbrekende of groezelige handzeep het meest vervelend. Dus verzint Nederland slimme oplossingen om hier zo min mogelijk hinder van te ondervinden. De vakantieganger vermijdt het contact met de toiletbril (80%), neemt een eigen voorraad wc-papier mee op reis (74%) en reinigt de handen achteraf extra zorgvuldig met desinfecterende handgel (69%).

 

Franse toiletfaciliteiten het slechtst

Acht van de tien ondervraagden gaat wel eens met de auto op vakantie en daarmee is de auto onder Nederlandse vakantiegangers het populairste vervoersmiddel. Hoewel maar liefst 92% van de weggebruikers zich verantwoordelijk voelt om de toiletruimtes waar zij tijdens de autorit gebruik van maken netjes te houden, zijn volgens 70% van de ondervraagden de faciliteiten toch ondermaats.

Vooral de Franse toiletgelegenheden hebben een slechte staat (51%), gevolgd door Spanje(29%) en Italië (24%). De Duitse, Nederlandse en de Deense faciliteiten komen het beste uit de test. Om te kunnen bepalen hoe hygiënisch de toiletten precies zijn, hecht meer dan de helft van de Nederlanders veel waarde aan een schoonmaakrooster.

Bron: Detelegraaf.nl

Honderden zwemmers voor ALS met city swim.

In totaal springen zo'n tweeduizend mensen de gracht in om geld in te zamelen voor de stichting ALS. Ze leggen allemaal een parcours af van 2013 meter door de Amsterdamse wateren.

Vorig jaar werd de zwemtocht voor het eerst gehouden. Toen zwommen er elfhonderd mensen mee, onder wie toenmalig prinses Máxima. In totaal werd toen een bedrag van 740 duizend euro opgehaald. De teller voor dit jaar stond zondagochtend al op anderhalf miljoen euro. Het geld wordt gebruikt voor onderzoek naar de neurologische ziekte amyotrofe laterale sclerose (ALS).

De zwemmers starten vanaf het middaguur bij het Marine Etablissement bij het Scheepvaartmuseum en eindigen in de Keizersgracht. Onder de deelnemers bevinden zich dit jaar weer diverse BN'ers. Onder anderen Pieter van den Hoogenband, Michael Boogerd, Peter Heerschop en Erben Wennemars doen mee.

Het weer zit zondag met de vele regenbuien niet erg mee. De organisatie adviseert deelnemers daarom om met wetsuit van start te gaan. De temperatuur van het water ligt naar schatting rond de 20 graden.

Door: Novum

Kapotte rioolbuis Zaandijk spuit vuil over straat

In het Noord-Hollandse Zaandijk is zondagochtend een rioleringsbuis gebarsten. De smurrie stroomt over straat, in de richting van gebouwen.

 

Er is nog niemand geëvacueerd en er zijn nog geen wegen afgesloten. De brandweer zegt dat de situatie onder controle is, meldt RTV Noord-Holland.

De brandweer is momenteel bezig de straten schoon te maken. Het is nog niet bekend hoelang dit duurt duurt. De buis barstte vlak bij een tankstation aan de Fortuinweg.

De stoffen die vrijkomen van het riool kunnen schadelijk zijn. Daarom adviseert de brandweer niet te lang buiten te lopen.

In de persleiding stroomt het afvalwater onder hoge druk naar een zuiveringsinstallatie.

 
Door: ANP  

OSB MET TAAL IN DE SCHOONMAAK GENOMINEERD VOOR NATIONALE ALFABETISERINGSPRIJS 2013

Week van de alfabetisering

Evelyne Simons (OSB) is met het traject ‘Taal in de Schoonmaak’ genomineerd voor de Nationale Alfabetiseringsprijs 2013 (categorie Doen). Taal in de Schoonmaak informeert werkgevers in de schoonmaak over het belang van het leren van Nederlands en biedt lessen Nederlands op de werkvloer. Naast OSB is er nog een andere genomineerde.

Wie de prijs wint is aan u! Er is een korte film opgenomen – soort pitch – om het project Taal in de Schoonmaak te introduceren. Beide filmpjes worden op donderdagmiddag 8 augustus op www.weekvandealfabetisering.nl/nominatiesgezet. Stem dus vanaf donderdag 8 augustus op dit mooie traject!

Meer informatie: www.osb.nl

Toiletbeleving in stadion stemt PSV tevreden

 
Toiletbeleving in stadion stemt PSV tevreden
Voor PSV is het belangrijk beleving - en dus emotie – niet alleen op het veld, maar ook tot in het kleinste kamertje terug te zien. 'Gastvrijheid betekent ook optimale toilethygiëne.'

In het stadion maakt PSV daarom gebruik de handdoekautomaten van Vendor, gegoten in een PSV-jasje. Vendor stelt: "Deze automaat ademt de sfeer van de voetbalclub en staat garant voor een opvallende verschijning in de toiletruimtes. Voor het nieuwe PSV museum dat op 31 augustus de deuren opent, zijn daarnaast ook de toiletrolautomaten in speciale PSV-opmaak."

Gastvrijheid

Ronald Kooistra - Manager Commerciële Zaken, Service en Evenementen van PSV - vult aan: "PSV heeft als speerpunt om het begrip gastvrijheid voor de supporters en zakelijke relaties structureel op een hoger niveau te brengen. Het Philips Stadion moet toonaangevend zijn voor voetbalclubs in Nederland."

"Gastvrijheid betekent ook optimale toilethygiëne", vervolgt Kooistra. "Afkomstig uit de hotellerie weet ik als geen ander hoe belangrijk een positieve indruk van de bezoeker is op dat gebied. Vendor biedt PSV en het Philips Stadion een totaaloplossing waar we erg content over zijn. We gaan namelijk alleen voor kwaliteit: niet alleen op het veld, maar ook in ons stadion. U begrijpt hoeveel mensen wij hier te gast hebben: elke thuiswedstrijd, maar ook alle andere dagen van het jaar bij talloze zakelijke gelegenheden en bijeenkomsten. We zijn een multifunctioneel stadion op een unieke locatie."

Laatste tweets
Onderwerpen
Meest recente artikel
Fotoalbum
Lijst met albums
Vloeren onderhoud

Diverse vloeren

Speciale projecten

Allerlei voorbeelden van leuke en speciale projecten

Kantoren schoonmaken

Projecten en werkzaamheden

Huis schoonmaken

Foto's van werkzaamheden tijdens de woning schoonmaak

Gevel reiniging

Het reinigen van gevels

Foto van de natuur.

Foto's van de natuur.