Schoonmaakbedrijf De Spons 06-51393704 info@de-spons.nl
Bel ons De Spons

NATUURSTEEN, GOED TE ONDERHOUDEN

Natuursteen als vloerafwerking

De natuur levert nu eenmaal geen op maat gemaakte producten af en dat geldt dus ook voor natuursteen. Natuursteen dat wordt gebruikt als vloerafwerking is daar niet direct voor geschikt en moet eerst bewerkt worden, waarna het goed moet worden onderhouden. Daar is vakkennis voor nodig.

 

Schoonmaakbedrijf moet weten om wat voor tegelvloer het gaat

Er zijn vele soorten natuursteen die gebruikt worden als vloerafwerking binnen en buiten gebouwen. Een schoonmaakbedrijf dat deze vloeren onderhoudt, moet weten om wat voor tegelvloer het gaat.

De simpele vraag van het schoonmaakbedrijf wat voor tegel er in een gebouw ligt, wordt door de opdrachtgever maar sporadisch goed beantwoord. Daarbij komt dat architecten nog steeds vloertegels kiezen zonder rekening te houden met de gevolgen van hun keuze.

Zuurtest

Het belangrijkste onderscheid bij natuurstenen vloeren is of de tegels kalkhoudend zijn of niet kalkhoudend zijn. Als de opdrachtgever dat niet weet, en de schoonmaker heeft zelf niet genoeg ervaring om het aan de tegel te zien, blijft nog altijd de zuurtest over.

‘Als je een sterk zuur op een weinig storende plaats op een tegel druppelt en dat zuur begint te schuimen; dan weet je dat je met kalkhoudende steen te maken hebt.‘ Dit zijn dan sedimentgesteenten of afzettingsgesteenten. Die zijn meestal minder hard en minder slijtvast.

Niet-kalkhoudende steen zal met de zuurtest geen reactie vertonen. Deze steen is ontstaan door stolling van vulkanische erupties of onder hoge druk en temperatuur. Deze steensoorten zijn veel harder. Het vraagt dan ook meer werk en dus tijd om zo’n vloer mooi glad te krijgen.

Alkalische reinigingsproducten

Als een vloer wordt opgeleverd moet deze eerst worden schoongemaakt. Dat begint meestal met het verwijderen van de cementsluier. Dat gaat het beste met een zuur product.

Maar op een kalkhoudende vloertegel tast het zuur het oppervlak aan en dus moet men hier gebruikmaken van alkalische reinigingsproducten waarin EDTA is opgenomen. De cementsluier moet men mechanisch verwijderen met kunststofpads. Dit moeten dan wel pads zijn die een hard oppervlak hebben, zoals die van HTC of 3M. De traditionele zachte pads slippen weg en geven een sinaasappelhuideffect op de vloer.

Vlak schuren

Daarna wordt de vloer vlak geschuurd en gepolijst om niveauverschillen te verwijderen. Dit is om de oneffenheden die tijdens het leggen zijn ontstaan, weg te nemen. Het vlak schuren gebeurt met grote roterende schuurmachines; te vergelijken met zeer uit de kluiten gewassen eenschijfsmachines. Onder deze machines worden kleine schijven gemonteerd die roteren en waarin industriële diamanten zitten.

Het gebruik Klindex-machines uit Italië is een aanbeveling, het zijn ruim 300 kilogram zware 15pK-machines die op krachtstroom werken. Als dit niet in een gebouw aanwezig is zal de uitvoerende vloerspecialist dus ook een aggregaat mee moeten brengen.

Polijsten met diamant

Bij het vlak schuren van de vloeren begint men met schijven van metaal waarin diamanten zijn opgenomen met een korrelgrootte van 60. Daarna worden schijven gebruikt met een korrelgrootte van 120. Hoe hoger het getal van de korrel, hoe fijner deze is. Daarna worden de vloeren gepolijst met schijven waarbij de diamanten zijn opgenomen in kunsthars met korrelgrootten van achtereenvolgens 220, 400 en 800.

Bij de zachte kalkhoudende steen stopt men dan. De harde, niet kalkhoudende steensoorten zoals graniet en kwartsiet worden verder doorgeslepen en gepolijst met korrelgrootte 1500 en 3500.

Bij het polijsten wordt gebruik gemaakt van poeders die afgestemd zijn op de hardheid en de kleur van de vloer. Zo zijn er polijstpasta’s voor marmer en terrazzo, voor Carrara en zandsteen, en voor donker en licht graniet.

Beschadigde vloer

Ook al lang bestaande vloeren waar beschadigingen of looppaden zijn ingesleten, worden op deze manier behandeld en gerestaureerd. Tevens worden dan kapotte tegels vervangen, gaten gevuld en voegen gerepareerd.

‘Het vlakken van een beschadigde vloer kan beter niet gebeuren met pads waarop diamant-segmenten zijn aangebracht. Er ontstaat dan een oppervlak dat niet volkomen vlak is waardoor reflecties in het oppervlak gebogen zijn’, aldus de specialist.

Dagelijks onderhoud

Tegelvloeren zijn poreus. Dus als de vloer voldoende glad is door het slijpen en het polijsten, is het zinvol om de vloer te beschermen door hem te impregneren. Bij marmeren vloeren gebeurt dit meestal door kristalliseren. Hierbij wordt het oppervlak van de gepolijste vloer bewerkt met oxaalzuur. Er ontstaat dan een reactie met het bovenste gedeelte van de kalklaag in de vloer die hem hard en slijtvast maakt.

Een vloer van graniet of kwartsiet wordt behandeld met een calciumsteenzeep, die een impregnerend effect heeft. Het heeft geen zin om een filmlaag op polymeerbasis op de vloer aan te brengen want die wordt eraf gelopen.

Donkerder door schuren en polijsten

Niet verzegelen van de vloer is natuurlijk ook mogelijk, want dan blijft de steen zichtbaar zoals hij van oorsprong is. Men moet er op bedacht zijn dat het schuren en polijsten de vloeren altijd een iets donkerder aanzien geeft.

Het schoonmaakbedrijf of de interne dienst is hierna verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Dagelijks stofwissen en regelmatig klamvochtig reinigen met (microvezel) vlakmoppen en op grote oppervlakken schrobzuigen hoedt de vloer lang mooi. Doe dit dan wel men een neutrale vloerreiniger die de behandelde vloer niet aantast.

Betonnen vloeren ook natuursteen

Je kunt er over discussiëren maar ik vind ook betonnen vloeren natuurstenen vloeren. En ook die kunnen op dezelfde manier geslepen en gepolijst worden. Betonnen vloeren worden geschuurd en daarna verdicht en verhardt met silicaten; dit zijn glaskristallen die in de poriën dringen. Die geven de vloer een fraaie glans, en het kan ook in kleur.

Uit: Professioneel Schoonmaken 7-8, 2011
Tekst: Piet Reyneveld, technische commissie VSR


Toilet en sanitaire ruimten reinigen.

 

Toilet en sanitair reinigen

Alleen in uitzonderlijke situaties is het nodig om de toilet en ander sanitair te desinfecteren. Ook bleekmiddelen zijn overbodig bij normale hygiëne. Het nut van desinfectie en bleek is ook beperkt, aangezien herbesmetting snel plaatsvindt. Volgens reclamespotjes moeten we vaker schoonmaken en grondig desinfecteren. De winkelschappen staan ook vol met flessen vloeibaar schuurmiddel, bleekwater en diverse soorten reinigers, die 'snel en effectief' zouden schoonmaken. Maar wat is echt nodig voor sanitair?

Toilet en de badkamer zijn de belangrijke routes voor eventuele besmetting met micro-organismen; goed schoonmaken is noodzakelijk. Allesreiniger en zure reinigers (schoonmaakazijn) werken uitstekend om respectievelijk kalkaanslag en urinesteen te verwijderen. Dat geldt ook voor speciale toilet- en sanitairreinigers. De verschillende middelen ontlopen elkaar nauwelijks, wat betreft hun effect op het milieu. De regel is dat vooral overdosering leidt tot onnodige milieubelasting.

Desinfectie- en bleekmiddelen reinigen en ontvetten nauwelijks en ontkalken helemaal niet. Overmatig en onnodig gebruik mist niet alleen zijn doel, maar is ook schadelijk voor het milieu. Verkeerd gebruik kan bovendien gevaar opleveren voor de gezondheid.

Tips

  • Gebruik de aanbevolen hoeveelheid van het schoonmaakmiddel. Dat spaart geld en milieu.
  • Meng nooit een chloorbleekmiddel met een zuur, zoals een zure alles-, toilet- of sanitairreiniger of schoonmaakazijn. Dan ontstaat namelijk het schadelijke chloorgas.
  • Gebruik voor het verwijderen van kalkaanslag en urinesteen geen sterke zuren zoals zoutzuur of zuur uit uw accu. Deze tasten het glazuur van het sanitair aan en zijn schadelijk voor uw gezondheid en voor het milieu.
  • Kalkachtige materialen, zoals marmer, worden dof bij gebruik van zure stoffen: ze lossen namelijk op in het zuur. Gebruik daarom geen zure of pH-neutrale reinigers. pH-neutrale middelen zijn ook licht zuur.
  • Hardnekkige kalkaanslag kunt u verwijderen door er een paar uur toilerpapier op te leggen, gedrenkt in huishoudazijn.
  • Als u zeep mengt met azijn werken ze beiden minder goed. Gebruik ze daarom na elkaar, en niet gelijktijdig.

 

Toilet, badkamer en milieu

De samenstelling van sanitairreinigers loopt nogal uiteen. Op de verpakking staan de officiële EG- aanduidingen, zoals 'anionogene oppervlakte actieve stoffen' en 'waterontharder'. Aangezien deze lijst vrijwel nooit volledig is, is het moeilijk de middelen exact op ingrediënten te beoordelen en te vergelijken.Na gebruik belanden ze in rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar de bestanddelen grotendeels worden omgezet in onschadelijke stoffen. Een deel van het gezuiverde water en het zuiveringsslib van de installatie (dat als afval gestort wordt) bevat echter nog kleine hoeveelheden reststoffen die in het milieu minder gewenst zijn. Door niet méér schoonmaakmiddelen te gebruiken dan nodig is, kunt u deze milieubelasting zoveel mogelijk beperken.

Diverse reinigers

Allesreinigers en toilet- en sanitairreinigers bevatten oppervlakte actieve stoffen en hulpstoffen. De oppervlakte actieve stoffen ook wel wasactieve stoffen genoemd, verwijderen vuil en vet. De toegepaste hulpstoffen zijn bijvoorbeeld verdikkingsmiddel, geur- en kleurstoffen en conserveermiddelen. Speciale zure reinigers bevatten een organisch zuur zoals mierenzuur en sulfaminezuur, die kalkaanslag verwijderen. De synthetische of halfsynthetische oppervlakte actieve stoffen (ook wel detergenten of tensiden genaamd) in deze reinigers zijn gemaakt uit aardolie of plantaardige olie en zijn over het algemeen goed afbreekbaar. Dat geldt ook voor de gebruikte zuren (organische) en de meeste hulpstoffen. Al is niet van al deze hulpstoffen bekend hoe en hoe snel ze worden afgebroken.
In plaats van specifieke alles-, toilet- en sanitairreinigers kunt u ook groene zeep in combinatie met huishoudazijn gebruiken. Deze breken in waterzuiveringsinstallaties even goed af als de oppervlakte actieve stoffen en zuren in de genoemde reinigingsmiddelen. Let er wel op dat alleen in gebieden met zacht water (kleiner dan 10 DH) zeep even goed is als andere reinigers. In middel- en hard watergebieden is de werking van zeep veel minder goed.

Bleekmiddelen

Voor het schoonmaken van toilet en sanitair gebruikt ongeveer 85% van de huishoudens wel eens een chloor- of ander bleekmiddel. Zowel hypochloriet, de werkzame stof in chloorbleekmiddel, als waterstofperoxide (ook wel bekend als chloorvrij bleekmiddel) zijn zeer krachtige doders van micro-organismen. In de waterzuiveringsinstallatie en bij de productie veroorzaken beide stoffen weinig problemen, maar tijdens gebruik kunnen ze irritaties veroorzaken. Als een chloorbleekmiddel in combinatie met een zuur (schoonmaakmiddel, maar ook urine) wordt gebruikt, kan chloorgas vrijkomen dat schadelijk is bij inademing. Het gebruik van chloorbleekmiddel kan bij verkeerd gebruik of ongelukken, risico's opleveren voor de gezondheid. Wanneer het middel in de ogen komt of wordt ingeslikt heeft het een (sterk) irriterend effect.Als schoonmaakmiddel, waarvoor beide middelen bijna altijd worden ingezet, zijn ze niet erg effectief. En omdat bij normaal schoonmaken vuil, de voedingsbron voor micro-organismen al voldoende wordt verwijderd, is een bleekmiddel in een gewoon huishouden een overbodig middel. Bovendien blijken veel mensen een te hoge dosering te gebruiken. Een groot deel van het chloor verdwijnt dan onbenut door het riool, waardoor het milieu onnodig wordt belast. Bleekmiddel zonder chloor, bevat waterstofperoxide als werkzame stof. Omdat waterstofperoxide minder krachtig is dan hypochloriet, is een hogere dosering nodig voor hetzelfde effect. Doordat het geen chloor bevat kan er geen chloorgas vrijkomen en levert het daardoor minder risico's op in gebruik.

Schuurmiddelen

Schuurmiddelen bevatten, naast (onschuldige) kalkkorreltjes, nagenoeg dezelfde bestanddelen als sanitairreinigers. Sommige middelen bevatten hypochloriet (chloorbleekmiddel). Wanneer hypochloriet in aanraking komt met een zuur, dan ontstaat het irriterende chloorgas. Het is daarom veiliger om schuurmiddelen zonder hypochloriet te gebruiken.

Wc-blokjes en luchtverfrissers

Wc-blokjes bevatten wasactieve stoffen, kleurstof, parfum en soms natriumsulfaat. Natriumsulfaat kan bijdragen aan de verzilting van het milieu. Uit onderzoek blijkt verder dat de reinigende werking van deze producten vaak klein is en dat de parfums stoffen kunnen bevatten die het milieu belasten.
Sommige soorten WC-blokjes en luchtverfrissers bevatten paradichloorbenzeen. Deze stof kan bij inademing duizeligheid, zwakte of bloedarmoede veroorzaken. Verder is paradichloorbenzeen in afvalwater niet goed afbreekbaar.

Luchtverfrissers zijn er in verschillende soorten: geurende gels en olie in aardewerken potjes, geurbloemen, spuitbussen, pompverstuivers en drukflacons. Allemaal bevatten ze parfums die onaangename lucht moeten overheersen. Parfums vormen vanwege hun slechte afbreekbaarheid een belangrijke bijdrage aan de milieubelasting van deze middelen. Daarnaast is nog niet van iedere geurstof duidelijk wat het effect op de gezondheid is. Vrij nieuw is de 'plug-in', waarbij de geurstof in het apparaatje elektrisch verwarmd wordt, waardoor deze verdampt. Dit apparaatje verbruikt weliswaar niet veel, maar wel continue stroom.

Dosering

Van reinigingsmiddelen wordt vaak veel meer gebruikt dan nodig is. Bij extra geconcentreerde middelen is die kans nog groter. Door zuinig gebruik van deze middelen is veel milieuwinst te behalen; meer dan met de keuze tussen verschillende soorten schoonmaakmiddelen. De aanbevolen dosering staat meestal op de verpakking. Wie vaak schoonmaakt, treft waarschijnlijk weinig vuil aan en kan minder gebruiken dan op de verpakking wordt aanbevolen.

Verpakkingen

De meeste vloeibare reinigingsmiddelen worden verkocht in plastic flessen van PE. Voor een groot aantal producten zijn ook navulverpakkingen beschikbaar, wat materiaal bespaart.

De schoonmaakklus

Vuil vormt een bron voor bacteriën, zeker in toilet en badkamer. Kalkaanslag maakt het oppervlak minder glad waardoor vuil sneller hecht. Om besmetting te voorkomen, is reinigen noodzakelijk. Bij voldoende reiniging is desinfecteren niet nodig. Daarbij komt dat niet alle bacteriën gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

  • Reinig tenminste één keer per week de toiletpot, bril, tegels, vloer en deurklink met groene zeep of een ander reinigingsmiddel. Gebruik af en toe een zure toiletreiniger of schoonmaakazijn om kalk- en urinesteenaanslag te verwijderen. Heeft uw wc ook een fonteintje, dan zijn de kraan en handdoek een belangrijke bron van besmetting. Maak deze ook tenminste één keer per week schoon.
  • Reinig eens per 2 weken de douche of badkamer.
  • Verwijder zichtbaar vuil onmiddellijk en droog het oppervlak.

Normale hygiëne (zoals handen wassen en hygiënische voedselbereiding) biedt over het algemeen afdoende bescherming. De meeste mensen zijn goed bestand tegen enig contact met bacteriën. Gezonde mensen die een goede hygiëne in acht nemen, hebben er dan ook weinig van te vrezen. Alleen als een van uw huisgenoten een besmettelijke ziekte heeft die overdraagbaar is via toilet of sanitair kan het raadzaam zijn om zolang die ziekte duurt een of twee maal daags toilet en sanitair te ontsmetten met een specifiek ontsmettingsmiddel. Overdracht via de deurknoppen, kraangrepen, lichtknopjes en dergelijke is aannemelijker dan via de toiletpot, dus vergeet deze niet.

Verwijderen van vuil en vet

Voor de verwijdering van vuil en vet zijn oppervlakte actieve stoffen nodig. Dit kunnen detergenten zijn zoals in alles-, toilet- en sanitairreinigers of (groene) zeep. Het gebruik van groene zeep is afhankelijk van het materiaal en de waterhardheid! Poreuze steenachtige materialen kunnen een doffe uitstraling krijgen en sommige houtsoorten kunnen ook niet tegen zeep. Het best kunt u, voor dat u zeep gaat gebruiken, dit eerst even testen. Verder werkt zeep minder goed in middelhard water en slecht in hard water.

Kalkaanslag en urinesteen

De meeste toilet- en sanitairreinigingsmiddelen bevatten naast oppervlakte actieve stoffen ook een zuur, dat kalkaanslag en urinesteen doet oplossen. Om een wat steviger aanslaglaag goed te kunnen verwijderen, moet het zuur een paar uur de tijd hebben om op de kalk en de urinesteen in te werken. Omdat een zure toiletreiniger dikker is dan huishoudazijn is de effectiviteit van huishoudazijn wat minder. Huishoudazijn is weer goedkoper. Gebruik een zuur na groene zeep of allesreiniger; gelijktijdig toepassen vermindert de werking van beiden.

Meer informatie

Andere organisaties

(Bron: www.milieucentraal.nl)
Koelkast schoonmaken en tips

 

Koelkast schoonhouden

Houdt je koelkast zo schoon mogelijk.

Je kunt je koelkast natuurlijk regelmatig schoonmaken wat aan te bevelen is. Je dient de koelkast natuurlijk ook zo schoon mogelijk te houden. Dit door etenswaren verpakt te bewaren zoals in plastic dozen. Je vindt hier tips over keuken schoonhouden en hygiënische tips

Onaangename luchtjes

Heeft u onaangename luchtjes in de koelkast (schimmelkaasje, uit, bedorven etenwaar). Dan kunt u er een een halve appel, halve citroen of een bakje gedroogde koffieprut naast leggen. Dit absorbeert geurtjes.

Kruisbesmetting

Kruisbesmetting kan in de koelkast voorkomen; houd rauwe en bereide spullen goed gescheiden.

Temperatuur koelkast

In een koelkast hoort de temperatuur tussen de drie en zeven graden te zijn. In elk geval niet warmer dan zeven graden. Dit is het beste voor de houdbaarheid van de koelkast. Er zijn speciale koelkastthermometer, tevens ook voor je vriesgedeelte.

Koelkast schoonmaken.


De koelkast wordt in de meeste huizen te weinig schoongemaakt. Doe dit regelmatig net als de rest van de keuken. Dit kan slecht zijn voor de etenswaren. U haalt hier toch elke dag uw eten uit.

Tips om je koelkast schoon te maken.

Haal alles spullen uit uw koelkast

Haal alles artikelen uit de koelkast en controleer meteen de datum op de verpakking. Gooi weg wat over datum is.

Onderdelen losmaken

Haal alle onderdelen uit de koelkast zoals roosters, dekplaat, groentenla, rekjes, eierrek. Was ze af met afwasmiddel of allesreiniger vermengt met water.

Binnenkant koelkast schoonmaken

Maak de binnenkant van de koelkast schoon met een sopje met afwasmiddel of allesreiniger. Eventueel soda toevoegen. Vergeet bepaalde plekken niet zoals het afvoergaatje in de achterwand en het bakje aan de achterkant van de koelkast. Daarna neem je alles af met water (eventueel scheutje azijn toevoegen) en droog je het na met een theedoek.

Rubbers Schoonmaken

Vergeet niet regelmatig de rubbers schoon te maken. hier kunnen schimmels of andere troep opzitten.
Dit kun je doen met een sopje van soda. Als je daarna wat talkpoeder er op smeer blijven de rubbers soepel.

Achterkant koelkast.

Maar 1 keer per jaar de achterkant van de koelkast schoon. Doe dit met een stofzuiger.

Koelkast schoonhouden en hygiënische tips

Over het schoonhouden van de koelkast en hygiënische tips lees je meer in Koelkast en hygiënische tips.

 kauwgom verwijderen.

 

kauwgom verwijdertips.

Insmeren met pindakaas! Pindakaas heeft een oplossende werking.
- Menno Mulder

Kauwgom (ingetrapt) Uitgekauwde kauwgomstukjes vinden we aan de onderkant van tafels, bureaus en stoelen, in borden, asbakken en dergelijke. Als het zich daartoe zou beperken, zou het allemaal niet zo erg zijn, maar de jeugd springt met dit snoepgoed zo royaal om dat we de uitgekauwde resten in meubelbekleding aantreffen en ook getrapt in tapijten en vaste vloerbedekking. Gelukkig is het verwijderen van kauwgum makkelijker dan het lijkt, als we maar weten hoe. Kauwgom laat zich makkelijk breken en verwijderen uit allen soorten bekleding als het in bevroren toestand verkeert. Restvlekken kunnen met een beetje ether op een doekje worden weggehaald. We moeten dus de kauwgom koelen. Er zijn speciale spuitbussen in de handel, maar we kunnen hetzelfde effect ook met ijsblokjes bereiken.

Kaugom op kleding! Leg het kledingstuk een paar uurtjes in de diepvries en u kunt het dan er zo weer afhalen, de kaugom bevriest, dus geen draden meer!
- Jos

Kauwgum! Dat krijg je er zo uit met pindakaas. Men wrijft er een klein kloddertje pindakaas op, gooit het kledingstuk in de wasmachine. Kan met 40 graden gewassen helemaal schoon uit de was! Er blijven ook geen vetvlekken van de pindakaas achter. Heb het enige malen met succes toegepast.
- Sandra Groot

Resten kauwgom zijn gemakkelijk te verwijderen met wasbenzine en een stuk keukenrol. De keukenrol vochtig maken met de wasbenzine en voorzichtig poetsen; werkt perfect.
- Louis

Kauwgum verwijderen. Leg u kledingsstuk in de vriezer daarna kun je hem beter verwijderen.
- Dendas Natascha

Kauwgom uit kleren kun je verwijderen met een doekje met terpentine en het mooie is dat alle stoffen tegen terpentine kunnen gewoon op laten drogen en je ziet er niets meer van.
- G.Mol

Als een kauwgum niet helemaal van de kledij afkomt nadat u het kledingstuk in de vriezer heeft gestoken dan kunt u altijd de restjes wat wegwerken met azijn.
- Angelina

Kauwgom op kleren!!! Gewoon ETHER gebruiken, gaat er perfect uit, en doet niets aan de kleuren of stof.
- Kim Achten

Bij kauwgom op kleding , doe ik dit in een plastiek zak en leg het een nacht in de vriezer , de volgende dag is de kauwgom zo hard dat je het gemakkelijk kunt verwijderen met je nagels , bij te grote stukken heb ik het al gedaan door ijsblokjes op de kauwgom te leggen gaat minder vlug maar lukt ook.
- De Waele Antoine

Als je kauwgum op je kleding hebt kun je die heel gemakkelijk verwijderen als je de kleding in de diepvries legt, waardoor de kauwgum bevriest en gemakkelijk te verwijderen is.
- S. Pèrsons

Heeft u kauwgom in uw kleding? Een beetje pindakaas erop smeren en dan een nacht in de diepvries. De kauwgom haal je er zo af.
- Petrie

Kauwgom haal je makkelijk weg door er pindakaas op te smeren, daarna met een vochtig doekje deppen.
- Peter

Een kauwgomvlek in je kleding (of schooltas, zoals ik zelf heb ondervonden) pak een doekje met een beetje thinner, en je poetst het er zo uit, ook thinner doet niks met de kleur van de stof! En nog iets, laat het kledingstuk na gebruik ff in de buitenlucht hangen!
- Erik

Als u kauwgomvlekken heeft, paar ijsklontjes in een plastic zakje doen, die er een tijd op laten liggen, dan wordt de kauwgom hard en pak je het er zo af.
- Michiel Krul

Als je kauwgom in de kleding hebt, of in iets anders van stof, stop het in de vriezer of leg er ijsklontjes op. Laat de stof "bevriezen" de kauwgom breekt en je kunt het er zo afhalen.
- Maja van de Peppel

Heeft u dat ook wel eens dat u ergens gaat zitten zonder te kijken en dan ziet u opeens dat er kauwgom op de stoel zat, en dat het er vervolgens niet meer uit kwam? Nou ik heb hier een goede tip! Neem een (brood)mes en pindakaas, smeer een grote klodder pindakaas op de broek en ga er met het mes overheen totdat het weg is! Zo simpel als wat. In pindakaas zitten olien die het verwijderen.
- S.J

Verwijder kauwgom door de plek met boter in te smeren even laten inwerken zodat het kan oplossen daarna met een scherp voorwerp verwijderen.

Wauw, ongelooflijk. Ik had me toch een verschrikkelijke kauwgomvlek in mijn favoriete rokje. Ik had hem in de diepvries gelegd, maar hij was er al zover ingetrokken dat dit niet hielp. Ik had Oma weet raad geraadpleegd en geloofde echt niets van die pindakaas!! Ik heb het eerst met boter geprobeerd, maar dat hielp ook niet. Daarna toch maar pindakaas, erger kon het toch niet! En weet je wat? Die hele kauwgomvlek is er gewoon helemaal uit!!! Supertip!! En mijn favoriete rokje wis gered van de kliko!! Bedankt! En voor degenen met grote kauwgom vlekken in heerlijke kleding ... PINDAKAAS!! en de kleur en de kwaliteit van de kleding blijven een feit!! Groetjes Gabie

Ik heb na de raad op deze site pindakaas en boter geprobeerd op de uitgesmeerde vlek kauwgom op mijn spijkerbroek. Pindakaas ging aardig, maar boter was echt een geweldige tip!! Even laten intrekken en je kan het er met de botte kant van een mes zo afschrappen (afvegen zelfs)!
- Marije

Als je kauwgom wilt verwijderen spuit er dan aanstekergas op, dan beviest het en kun je het zo weg krabben (werkt hetzelfde als stikstof)
- klaas-jan

Voor een ingetrokken kauwgomvlek kun je het beste terpentine gebruiken. Neem een wattenstaafje, wrijf over de vlek en het zal oplossen. Tot slot was je het kledingstuk en weg is vlek.
- Soos

Kauwgom op velourse broek! De tip die hielp was terpentine! Hij is nu weer helemaal geweldig mooi en in een mum van tijd! Bedankt G. Mol! Voor velours werkt de tip van de vriezer en de pindakaas niet.
- Annette

Heeft u een kauwgom vlek? Laat dan hetgene waar het opzit een dag in de vriezer liggen en u kunt de kauwgom er zo afborstelen!
- elyse

Kauwgom verwijderen , zelfs als het er helemaal in gesmeerd zit. Bij de Etos verkopen ze vlekkenduivel van Dr. Beckmann voor lijm en kauwgom voor 2,85 euro. Even in laten weken en met een doek verwijderen! Werkt perfect!
- anniek

bron: omaweetraad.nl

De manier om kauwgom te verwijderen

Om kauwgom uit kleding te verwijderen zul je het moeten bevriezen. Je kunt hier bijvoorbeeld een spuitbus voor kopen. Als de kauwgom dan hard is kun je het zo met een mesje  van de kleding afschrapen. Heb je geen spuitbus, dan kun je ook het kledingstuk in de vriezer leggen.  De kauwgom uiteraard hard laten worden en dan met een mesje verwijderen.

Je kunt de kauwgom verwijderen door een watje met wasbenzine op de plek te deppen. Naar verloop van tijd zal de kauwgom loslaten. Deze methoden werken ook goed voor vloerbedekking of tapijt.

bron: schoonmaken-huishouden.nl

 

Kauwgom verwijderen: een tijdrovende bezigheid

 

Een mooi opgepoetste en geborstelde straat oogt aantrekkelijk, maar dan zijn op de grond nog steeds sporen van kauwgom te bespeuren. Kauwgom is een erg kleverig goedje en is zeer moeilijk om manueel te verwijderen.

De tijd dat men kauwgom verwijderde met een scherp voorwerp lijkt wel voorbij. Nu gebeurt dat meer onder lage druk met stoom en bij dit procédé wordt maar heel weinig water gebruikt. Het is een zeer tijdrovende karwei, want men moet zoals voorheen plak per plak verwijderen, echter zonder enig spoor van beschadiging achter te laten aan de bestrating.

Net als bij grafitti een product bestaat om het tegen te gaan, bestaat er voor kauwgom ook zo'n product. Met dat anti-kauwgomproduct plakt het kleverig goedje zich tijdens het uitdrogingsproces aan de bestrating. Eenmaal helemaal droog kan de straatveger gewoon samenkeren en opruimen. Simpel en efficiënt!

bron: nieuws.be


Laatste tweets
Onderwerpen
Meest recente artikel
Fotoalbum
Lijst met albums
Vloeren onderhoud

Diverse vloeren

Speciale projecten

Allerlei voorbeelden van leuke en speciale projecten

Kantoren schoonmaken

Projecten en werkzaamheden

Huis schoonmaken

Foto's van werkzaamheden tijdens de woning schoonmaak

Gevel reiniging

Het reinigen van gevels

Foto van de natuur.

Foto's van de natuur.